pl
en

Aktualności

PDF Drukuj
2018-10-31

Przyszłość AI w Danii w raporcie pt. „Sztuczna inteligencja w Danii: w jaki sposób 277 największych europejskich firm korzysta z AI”

Firma Microsoft zleciła raport - przeprowadzony przez EY - aby zrozumieć, w jaki sposób duże firmy w różnych sektorach i na 15 rynkach europejskich podchodzą strategicznie do sztucznej inteligencji, jak dojrzałe są w adaptacji technologii sztucznej inteligencji, w jaki sposób oceniają wpływ i korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji oraz co postrzegają jako klucz do sukcesu.

Raport, to obszerny zbiór danych i informacji, który zawiera spostrzeżenia przede wszystkim na temat tego, jakie podejście mają wiodące firmy do tematu sztucznej inteligencji na bardzo praktycznym poziomie.

Dowiadujemy się bezpośrednio od kierownictwa, w jaki sposób ich firmy radzą sobie z bieżącymi wyzwaniami oraz w jaki sposób stosują sztuczną inteligencję planują i realizują swoje inwestycje.

W oparciu o liczne wywiady, niniejszy raport ujawnia ogromne możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do wprowadzania nowych, ulepszonych produktów i usług na rynek oraz tworzenia wyjątkowych doświadczeń dla klientów i pracowników oraz tworzenia sposobów działania, które powszechnie poprawiają wydajność we wszystkich dziedzinach.

Dzięki raportowi dowiadujemy się, że niezależnie od tego, w jakie sposób firmy wykorzystują AI, a także jaką rolę odgrywa obecnie AI, przyjmując strategiczne podejście do oceny konsekwencji dla biznesu i odpowiednio reagując, są coraz częściej postrzegane jako kluczowe dla każdego programu działania.

W niniejszym raporcie wykorzystano zbliżone metody do metod oceny wpływu AI na przedsiębiorstwa zawartych w Rozdziale 15 książki Fundacji pt. „Trendy i scenariusze rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego”, wydanej w roku bieżącym przez Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business.

Więcej informacji nt. raportu: https://info.microsoft.com/WE-DIGTRNS-CNTNT-FY19-09Sep-27-DENMARKArtificialIntelligence-MGC0003160_02ThankYou-StandardHero.html