pl
en

Aktualności

PDF Drukuj
2019-04-01

6. Międzynarodowa Konferencja nt. Internetu Pojazdów (IOV) 2019 (The 6th International Conference on Internet of Vehicles IOV 2019), Kaohsiung, Taiwan, 18-21 listopada 2019 r.

Na konferencję mogą być zgłaszane artykuły dot. innowacyjnych prac naukowców środowiska akademickiego, przemysłu i rządu, opisujące oryginalne prace badawcze, dzielące się doświadczeniami i spostrzeżeniami, prognozujące trendy i możliwości oraz omawiające konsekwencje polityczne, ekonomiczne i społeczne rozwoju IOV.

Internet pojazdów (IOV) jako ważny komponent inteligentnego miasta jest złożonym, zintegrowanym systemem sieciowym, stymulowanym poprzez współpracę firm i organizacji z różnych branż, m.in. producentów samochodów, układów elektronicznych, firmy telekomunikacyjne, a także instytucji państwowych zainteresowanych wdrażaniem systemów umożliwiających automatyczne przesyłanie komunikatów.

Podobnie jak w przypadku poprzednich konferencji z serii IoV, materiały 6.Konferencji zostaną opublikowane w serii LNCS Wydawnictwa Springer.

Termin zgłaszania referatów upływa w dniu 30 maja 2019.

Strona internetowa konferencji: http://www.cs.ccu.edu.tw/~conference/iov2019/