pl
en

Aktualności

PDF Drukuj
2018-11-02

Konferencja grupy G7 poświęcona sztucznej inteligencji (AI), 6 grudnia 2018 r., Montreal, Kanada

Miasto Montreal w Kanadzie w dniu 6 grudnia 2018 r. będzie gościło konferencję grupy G7 poświęconą sztucznej inteligencji, tak ogłosił kanadyjski rząd w dniu 18 października br.

Konferencja będzie jednym z ostatnich wydarzeń, podczas przewodnictwa Kanady krajom grupy G7 w 2018 roku, podczas tygodnia corocznej konferencji NIPS (Neural Information Processing Systems) - największej konferencji poświęconej uczeniu się maszyn i AI na świecie.

Decyzja w sprawie konferencji zapadła na spotkaniu ministerialnym grupy G7 w marcu bieżącego roku, dotyczącym przygotowania do tworzenia miejsc pracy przyszłości.

Na marcowym posiedzeniu grupy G7 ministrowie zgodzili się, że konferencja będzie wydarzeniem skupiającym zarówno naukowców, społeczeństwo obywatelskie, przemysł, jak i przedstawicieli rządu w celu przedyskutowania kwestii „jak wykorzystać pozytywny potencjał transformacji sztucznej inteligencji, aby promować integrację i zrównoważony wzrost gospodarczy”.

Więcej informacji nt. konferencji: https://www.itworldcanada.com/article/canada-to-host-multistakeholder-conference-on-ai-in-montreal/410456