pl
en

Aktualności

2016-08-29
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", Rzeszów, Lwów 19-21 września 2016 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych dotyczących stanu oraz kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny.

więcej...
2014-09-01
Rezultaty projektu „Polska 2050”

Rezultaty projektu „Polska 2050” Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zostały zebrane w 3-tomowej publikacji zbiorowej pt. „Wizja przyszłości polski. Studia i analizy”

więcej...
2014-04-01
Publikacja książki pt. Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku.

Publikacja książki pt. Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku  (Metropolitan strategic foresight : methodology and case study) z serii Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, autorzy: Andrzej Klasik, Jerzy Biniecki, Artur Ochojski. Wydawca: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-63563-66-0, s. 213

więcej...

Archiwum aktualności