pl
en

Aktualności

2019-10-19
Kongres PP-RAI 2019

W dniach 16-18 października 2019 we Wrocławiu odbył się Kongres PP-RAI’2019 organizowany przez Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji

więcej...
2019-09-02
“Map of the Polish AI” - raport na temat sztucznej inteligencji

Głównym celem raportu przygotowanego przez Digital Poland Foundation jest wsparcie w tworzeniu krajowej strategii rozwoju sztucznej inteligencji oraz przedstawienie wiarygodnego i aktualnego obrazu stanu technologii AI w Polsce. Badanie ilustruje krajowe inicjatywy wykorzystujące sztuczną inteligencję.

więcej...
2019-06-17
Pierwsze europejskie zgromadzenie Sztucznej Inteligencji (first European AI Alliance Assembly)

Pierwsze europejskie zgromadzenie Sztucznej Inteligencji (AI) odbyło się 26 czerwca 2019 r. w Brukseli

więcej...
2019-04-01
6. Międzynarodowa Konferencja nt. Internetu Pojazdów (IOV) 2019 (The 6th International Conference on Internet of Vehicles IOV 2019), Kaohsiung, Taiwan, 18-21 listopada 2019 r.

IOV 2019 to międzynarodowe forum dla inżynierów i naukowców, służące do zaprezentowania pomysłów, innowacji i doświadczeń w dziedzinie Internetu Pojazdów (IoV - Internet of Vehicles)

więcej...
2019-03-08
Publikacja “Internet of Vehicles – Technologies and Services Towards Smart City”

Publikacja zawiera wyselekcjonowane artykuły z piątej międzynarodowej konferencji IOV 2018, która odbyła się w Paryżu w dniach 20-22 listopada 2018 r.

więcej...
2019-03-07
The Future of Government 2030+. A Citizen Centric Perspective on New Government Models

Publikacja, która jest sprawozdaniem końcowym Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy wspierająca europejski proces kształtowania polityki.

więcej...
2019-01-23
Konferencja dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego było organizatorem konferencji dot. przygotowania strategii AI w Polsce oraz pracy nad mapą drogową dalszych działań, MPiT, Warszawa, 22-23.01.2019 r.

więcej...
2018-12-18
Agriculture & Food Systems to 2050, World Scientific Series in Grand Public Policy Challenges of the 21st Century: Volume 2

Książka (ebook) zawiera kompleksową ocenę foresightu badającą zagrożenia i możliwości w globalnym rolnictwie i systemach żywnościowych do 2050 r.

więcej...